YARDIMSEVERLİK

Değerler eğitimi kapsamında ilkokuldaki tüm sınıflarımız ”YARDIMSEVERLİK” değeri ile ilgili bir ay boyunca farklı konu başlıklarında yaptıkları çalışmaları birlikte karar vererek ürüne dönüştürüp sergilediler.
Bunun yanında ”Altı Nokta Körler Derneği” Aydın Şubesi Başkanı Bayram Bey’i okulumuza davet ederek yardımseverlik anlamında görme engelli bireylere yönelik duyarlılık geliştirdiler.