SAĞLIK

 Lider Okullarında öğrencilerin sağlıklı bir birey olmaları başarılı bir eğitim için en önemli yapı taşıdır. Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim yaşamlarını dikkate almak kadar sağlık güvenceleri de bizler için son derece mühimdir.

Okullarımızda öğrencilerimizin fizik ve sağlık durumları ile ilgili her türlü bilgi izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Revirimizde acil durum halinde ilk müdahale yapılabilmesi için tüm gerekli donanımlar mevcuttur.

Sağlık personelimiz sadece acil durum hallerinde değil öğrencilerimizin kendini iyi hissetmediği her durumda onlara yardımcı olurlar. Öğrencilerimiz revire gittiklerinde gerekli tedbirler alınır, gereken durumlarda ise velilerimiz ile irtibata geçilip evlerine gönderilirler. Ancak çok acil hastane müdahalesi ihtiyaç duyulan durumlarda öğrenci okul idaresinin bilgisi dâhilinde hemşire gözetiminde en yakın hastaneye ulaştırılır, öğrencinin velisi bu konuda bilgilendirilir.

Revirimizde kronik rahatsızlığı olan öğrenciler saptanarak dikkatle izlenmekte, diyabetli öğrencilerin kan şekeri ve herhangi bir hastalıktan dolayı ilaç kullanması gereken öğrencilerin ilaç saatleri titizlikle takip edilmektedir. Öğrencilerimizin boy, kilo ölçümleri düzenli olarak kayıt altına alınıp gerekli aşıları da velilerin bilgisi dâhilinde yapılır.