Akıl Yürütme ve Zeka Oyunları

ORTAOKUL AKIL VE ZEKA OYUNLARI DERSİ

 

Akıl ve zeka oyunları okul öncesi dönemden başlamak üzere ilkokul ortaokul ve hatta lisede öğrencinin çok yönde becerilerini geliştirebilen, eğitirken aynı zamanda da eğlendiren bir aktivitedir. Bu sebeple gelişmiş ülkelerdeki eğitim kurumları zeka oyunlarını eğitim sistemlerine entegre ettiklerinden “edutainment” kavramı ortaya çıkmıştır. (Education= eğitim kelimesinden edu ; entertainment= eğlence kelimesinde tainment alınarak türetilmiş İngilizce kökenli yeni bir terim)

Lider okullarında öğrencilerimiz her yaşa yönelik hazırlanmış olan sayısız akıl ve zeka oyunu etkinliğiyle eğlenirken farkında olmadan öğrenir ve öğrenmenin ötesinde kazanımlar elde eder. Bu kazanımlar

. akıl yürütme

. karar verme

. problem çözebilme

. konsantrasyon süresinin artması

. okuduğunu anlama

. anladığını uygulama

. sorunlarla başa çıkma

. Yenilgi karşısında pes etmeme

. Yaratıcı düşünmede gelişme

. Motor becerilerin gelişimi

. 3 boyutlu görebilme

. Görünmeyeni gözünde canlandırabilme

. Eleştirel düşünebilme

. Stratejik düşünme becerisi

. Eldeki verileri doğru değerlendirme ve bunları sonuca ulaşmada verimli ve akılcı kullanabilme

. Sebep-sonuç ilişkisini doğru kurma

. Planlı hareket edebilme

. Hızlı düşünme ve karar verme

. Durumlar karşısında farklı yollar geliştirebilme

. Analitik düşünme

. Ekip çalışmasına uyum sağlama

. Sosyal başarının artması

Burada belirtilen bu kazanımlardan her biri birden fazla oyun tarafından sağlanabildiği gibi bir oyunla birden fazla kazanımın sağlanması da mümkündür.

Zeka oyunları ezbere dayalı değildir ve öğrenci için eğlenceli olmasının bir sebebi de çok çeşitli olup değişken zorluk seviyelerinde olmasıdır. Böylelikle öğrenciler her yaş aralığında akıl ve zeka oyunlarını oynayabilir ve zevk alabilir.

5 ve 6. Sınıfta akıl ve zeka oyunlarında yeni olan öğrenciler için de okul öncesi dönemden bu yana akıl ve zeka oyunlarıyla tanışan öğrenciler için de uygun olan oyunlar mevcuttur. Öğrenciler artık bu yaş grubunda akıl ve zeka oyunlarının tatlı bir rekabete dönüştüğü ortamlar deneyimler. Matematiksel işlem oyunları ve sözcük oyunları bu yaş grubunda daha etkin rol alır.

Okulumuz akıl ve zeka oyunlarını eğitim sürecine dahil etmeye erken çocukluk döneminde başladığından akıl ve zeka oyunları eğitimi 7. Sınıflarda matematik dersinin içerisinde devam ederek 8. Sınıflarda ders olarak programa eklenmeyecektir.

Lider okulları tüm kazanımlarıyla akıl ve zeka oyunlarını eğitim sisteminin içine entegre etmiş böylelikle hem yaş ve sınıf düzeyine uygun bilişsel sosyal ve duygusal becerilerle beraber akademik becerilerin öğrencilere kazandırılmasını hedeflemiş, öğrencilerin oyunla öğrenerek okula ve derslere karşı motivasyonlarının gelişmesini planlamış, okulda akademik ve sosyal becerileri düşük öğrencileri kazanmayı ve tüm öğrencilerin sınav başarılarında artış yakalamayı öngörmüştür.

MEB tarafından düzenlenen lise giriş sınavları ve ÖSYM tarafından hazırlanan üniversite giriş sınavları bir süredir ALES (akademik ve lisansüstü eğitim sınavı) düzeyinde sorular içermekte olup mantığa ve akıl yürütmeye dayalı bu soruların akıl ve zeka oyunları eğitimi almış öğrenciler tarafından kolaylıkla çözülebildiği uzmanlarca onaylanmıştır.