İLKOKUL BASKETBOL

Lider Okullarında basketbol dersleri uzun vadede verilen zorunlu derslerimiz arasındadır. Öğrencilerimize hayalleri için emek vermeyi, zaman ayırmayı ve mücadele etmeleri gerektiği bilincini aşılayarak hangi meslek ve kariyeri seçerlerse seçsinler fayda görecekleri çalışma alışkanlık ve disiplinini kazandırmak en temel hedeflerdendir. Bunun yanında takım ruhunu içselleştirerek iş birliğini öğrenen, özgüveni gelişen öğrencilerimiz, derslerimizde özellikle basketbolun temel teknikleri olan;

– Top sürme,

– Pas,

– Turnike,

– Şut atma becerilerini kazanmaktadır.

  Sportif derslerin katkısıyla zihnen, bedenen sağlıklı olan çocuklarımız odaklanma gücü ve iç disiplin de kazanarak daha aktif ders çalışabilmektedir. Böylece öğrencilerimiz akademik alanda da güç kazanarak spor kültürü kazanmış güçlü akademik çocuk olarak yetişmektedirler. Tüm bunlar için Lider Okullarında öğrencilerimizin enerjilerini doğru yerlere yönlendirerek zihnen ve bedenen sağlıklı bir birey haline gelmelerini sağlayacak ortam ve imkânlar yaratılmaktadır.