DRAMA KULÜBÜ

Öğrencilerimizin farkındalık düzeyi yüksek, çevresinde yaşanan somut olaylara karşı kayıtsız kalmayan, empati duygusunu içselleştirmiş bireyler olmalarını sağlamak amacıyla kurulan kulübümüzde öğrencilerimiz; bulundukları gelişim sürecine uygun olarak kendilerini tanıma, bir amaca odaklanarak beklentileri yönünde ilerleyebilme ve gizli kalmış yeteneklerini keşfetme şansı bulurlar. Kulüp çalışmalarının süreç odaklı olarak planlanması onların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Her öğrencinin farklı sorumluluklar alarak içinde bulunduğu ortamda eğlenceli ve öğretici çalışmalarla; rol oynamayı, dramanın temel kavramlarını, bu kavramları pratik olarak hayatın içinde uygulayabilmeyi, etkili iletişim kurmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, doğaçlama yapmayı, doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı deneyimleyen kulübümüz öğrencileri her şeyden önce içinde bulunduğu çatışmaları eleştirilmeden konuşabileceği ve sorun değil de çözüm odaklı hareket etmenin kendilerine kazandırdığını özgüveni hissetmektedir.