BASKETBOL KULÜP

Sporun sağlıklı bir yaşam için gerekliliği, basketbol branşının tanıtma, mücadele ruhunu kazanma, genel ve basketbola özgü antrenman içerikleri ile oyun anlayışını geliştirme, teorik sosyal ve zihinsel becerileri antrenman düzeni içerisinde performansa yönelik çalışmalarla adım adım geliştirme, takım çalışmasının ve yardımlaşmanın öğrenilmesinin hedeflendiği “basketbol” kulüp derslerimizde, temel top teknikleri ve koordinasyon çalışmalarının yanında hücum ve savunma prensipleri gösterilmektedir. Bu alanda başarılı olan öğrencilerimizin, okul takımlarında görev almaları sağlanmaktadır.

Sosyal gelişimin yanında sportif derslerin katkısıyla zihnen, bedenen sağlıklı olan çocuk odaklanma gücü ve iç disiplin de kazanarak, daha aktif ders çalışabilmektedir. Böylece öğrencilerimiz akademik alanda da güç kazanarak, spor kültürü kazanmış, “Güçlü Akademik Çocuk” olarak yetişmektedirler. Tüm bunlar için Lider Okullarında öğrencilerimizin enerjilerini doğru yerlere yönlendirerek zihnen ve bedenen sağlıklı bir birey haline gelmelerini sağlayacak ortam ve imkânlar yaratılmaktadır.  

Kulüp Kazanımları:

 

 • Disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırmak
 • Kendi öz becerilerinin farkındalığını sağlamak, gelişmesini sağlamak
 • Bedensel ve zihinsel gelişime katkıda bulunmak
 • Psikomotor gelişimine katkıda bulunmak
 • Çabuk karar verme özelliklerini geliştirmek
 • Sosyal beceri kazanımını desteklemek
 • Doğru karar verme ve kararlarına güvenme duygusunu beslemek
 • Basketbol etkinliğinde kazanma ve kaybetme durumlarında duygularını kontrol etmesini sağlamak
 • Basketbol etkinliğinde karşılaştığı problemlere çözümler üretmesini sağlamak
 • Basketbol etkinliğindeki performansını analiz etmesini sağlamak
 • Denge yeteneği, yer mesafe ve tempo hissi geliştirmek
 • Algılama, gözlem ve analiz etme yeteneğini geliştirmek
 • Liderlik özelliğini geliştirerek sorumluluk taşımayı öğretmek