LGS’YE GENEL BAKIŞ

Değişen sınav sistemi LGS ( Liselere Giriş Sınavı) ile birlikte öğrencilerimizin bilgi düzeyinden çok, bilgiyi kavrama ve işleme düzeyinin önem kazandığını, artık bilgiyi ezberleyen değil özümseyen, yaşamı ile bağdaştıran, daha çok soru çözen değil sorun çözebilen, mantık yürütebilen, sorgulayan, araştıran, karşılaştığı olaylara eleştirel yaklaşabilen bir nesil yetiştirebilmenin hedeflendiği ve önemsendiği bir süreç yaşıyoruz.

Neler yapılabilir? Özellikle okuma becerisinin gelişmesi süreç içinde faydalı olacaktır. Türk ve dünya klasikleri, bilimsel, sanatsal ve kültürel dergiler, makaleler okumak bahsedilen becerilerin kazanılmasına katkı sağlayacaktır. Bizler de Lider Okulları olarak belirtilen hedefler doğrultusunda eğitim programımızı eğitim bilimci ve akademisyenlerin de danışmanlığıyla planlamaktayız.