SBG

SBG İLKOKUL

İlkokul “Sportif Beceri ve Gelişim” derslerimizi öğrencilerimizin performanslarını geliştirici kazanımlara göre planlamaktayız. Amacımız; öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, belirli bir spor branşına yönlendirmek, spor kültürü kazanmasına rehberlik etmek, onların gelişim özelliklerini de göz önünde tutarak birey ve toplum yönünden sağlıklı, mutlu, dürüst, üretken, yaşam boyu spor ilkelerini benimsemiş, Atatürk ilke ve inkılaplarının gerektirdiği davranışları kazanmış bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. 

Genel kazanımlar:

 • Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
 • Dengeleme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak yapar.
 • Yer değiştirme hareketlerini artan kuvvet, hız ve çeviklikle yapar.
 • Kişisel ve genel alanını fark eder.
 • Vücut bölümlerinin hareketlerini tanımlar.
 • Oyun ve fiziki etkinliklerde iş birliğine dayalı davranışlar gösterir.
 • Oyun ve fiziki etkinliklerde güvenliği için sorumluluk alır.
 • Oyun ve fiziki etkinliklerde öz güvenle hareket eder.
 • Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini içeren basit kurallı oyunlar oynar.
 • Oyun ve fiziki etkinlikler öncesinde, sırasında ve sonrasında beslenmenin nasıl olması gerektiğini açıklar.
 • Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.
 • Kurallı takım oyunları oynar.

SBG derslerinde tüm kazanımları içselleştiren, zihnen, bedenen sağlıklı olan çocuklarımız odaklanma gücü ve iç disiplin de kazanarak daha aktif ders çalışabilmektedir. Böylece öğrencilerimiz akademik alanda da güç kazanarak spor kültürü kazanmış güçlü akademik çocuk olarak yetişmektedirler.