İlk Okul Ödev Saati

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimine Genel Bakış;

    Lider Okulları rehberlik ve psikolojik danışma birimi olarak, öğrenci merkezli ve gelişimsel bir rehberlik anlayışı ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu çalışmaların, bir taraftan öğrencilerimizin gelişim özelliklerine, diğer taraftan bilimsel geçerlilik ve etik ilkelere uygun olmasına özen göstermekteyiz.  Eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal kapsamda bireysel ve grupla rehberlik faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz. Bu konu alanlarının tüm kademelerde süreklilik içinde çalışılmasını sağlamaktayız. Lider Okulları rehberlik ve psikolojik danışma birimi olarak nihai hedefimiz, öğrencilerimizin kendini gerçekleştiren, yaşam kalitesini geliştiren,  kendi ilgi ve yeteneklerinin farkında olan, kendisiyle barışık ve topluma katkı sağlayabilen bireyler olmaları yolunda onlara destek olmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda yıl içerisinde öğrencinin gelişiminde rol oynayan aile, öğretmenler,  idare, arkadaş çevresi gibi tüm ilgililerle işbirliği kurmakta ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktayız.