Ölçme Değerlendirme İlkokul

Lider Okulları ölçme değerlendirme birimi olarak öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerindeki performanslarını ve ön bilgilerini, yapabildiklerini ve hissettiklerini belirlemeye çalışmaktayız. Bununla birlikte süreçte belirlenen eğitim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının kontrol ve takipleri birimimiz tarafından izlenmektedir.

Ayrıca;

-Öğrencinin iyi tanınması ve hazırbulunuşluklarının belirlenmesi,

– Yürütülen eğitim sürecindeki öğrenme eksikliklerinin ve güçlüklerinin belirlenmesi,

-Düzenlenen eğitim-öğretim süreçlerinin tam öğrenme etkinliklerine, gruba, öğrenciye uygun hale getirilmesi ve bununla birlikte her öğrenciye sahip oldukları özellikler kapsamında en üst seviyeye taşınması amacıyla bilgi toplayarak eğitim paydaşlarına etkili geribildirim vermek,

-Ulusal sınav çalışmaları kapsamında deneme uygulamaları yaparak sonuçların ilgili birimlerle paylaşılması, Lider Eğitim Kurumları ölçme değerlendirme biriminin temel amaçları arasındadır.

İlkokul öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme birimi ile ilk tanıştığı grup 3. ve 4. sınıflarımızdır. Bu gruplarda hedef öğrencinin temel beceri kazanmasına dönüktür. Bu anlamda verimli çalışma teknikleri, test ve deneme çözme teknikleri, not alma ve ders dinleme becerileri gibi alanlarda atölye çalışmaları yapılmaktadır. Bu atölyelerin amacı öğrencilerin kendini ifade edebilmeleri ve yaparak yaşayarak öğrenme uygulamalarına dâhil olmalarıdır.