Drama Kulübü

YARATICI DRAMA KULÜBÜ

 Öğrencilerimizin üreten bireyler olmalarını sağlamak amacıyla kurulan drama kulübünde öğrencilerimiz, seslerini ve bedenlerini doğru kullanmayı ve gizli kalmış yeteneklerini keşfetme şansı bulurlar. Bu sebeple her bir öğrencinin farklı sorumluklar aldığı kulüp çalışmaları, sonuçtan çok süreç odaklı olarak ve öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde planlanmaktadır. Eğlenceli bir atmosfer içinde rol çıkartmayı ve oynamayı, taklit etmeyi, jest ve mimiklerini kullanmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, doğaçlama yapmayı, dans etmeyi, doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı deneyimleyen drama kulübü öğrencileri her şeyden önce kendi varoluşları ile ilgili farkındalık kazanmaktadır.