İlk Okul Maker Atölyesi

İLKOKUL

Araştıran, sorgulayan, üreten bir nesil yetiştirmek ve 21.yüzyıl becerilerini kazandırmak için erken yaşta kodlama eğitimi büyük önem taşımaktadır. Kodlama sadece bilgisayar bilimleriyle sınırlı olmayıp disiplinler arası etkileşim açısında da çok önemlidir. Erken yaşta kodlama eğitimi alan çocuklar, algoritmik düşünme becerileri kazanarak farklı alanlarda karşılaştıkları sorunlarla ilgili yaratıcı düşünme ve problem çözme becerileri kazanacaktır.

  Kodlama çocuklara sadece teknoloji becerileri değil; problem çözme, iletişim kurma, takım çalışması, planlama, karar verme, değerlendirme, yaratıcılık ve kritik düşünme gibi hayatın her alanında faydalı olacak, hem bugünün hem de yarının mesleklerini yapmak için gerekli olan birçok beceriyi de geliştirme olanağı sunacaktır.