Anaokulu | | Lider Eğitim Kurumları

Anaokulu

Okulumuzda, eğitim programları belirtilen hedefler doğrultusunda hazırlanırken çocukların yaş ve gelişim özellikleri, her çocuğun kendine özgü gelişimsel hızı, ilgileri, gereksinimleri ve farklı öğrenme şekilleri göz önünde bulundurulur.

Eğitim programlarının geliştirilip uygulanmasında, öğretmenlerinin yetiştirilmesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Doç. Dr. Vesile Yıldız Demirtaş’tan destek alan Lider okulları okul öncesi öğrencilerine;

Gelişim düzeyine uygun, üst düzey zihinsel ve sosyal becerileri kazanmaları amacıyla gözlem, araştırma, buluş ve yaratıcılığını geliştiren çalışmalar düzenlenir. Bu çalışmalar Etkin - İşbirlikçi Öğrenme ve Çoklu Zekâ Kuramı esas alınarak hazırlanır. Öğrencilerimiz yapılan tüm çalışmalarda yaparak, yaşayarak öğrenme olanağı bulurlar. Bunun yanı sıra diğer tüm öğretimsel yöntem ve stratejiler gerektiği yer ve zamanda uygulanır. Eğitim programının içerisinde yer alan Atölye çalışmaları oldukça önemli bir kısmını oluşturur. Etkinlik uygulamalarında esas amacımız, çocuklarda öğrenmeye ilgi ve merak uyandırmak, bilgi aktarmaktan çok; yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktır.