Okul Öncesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimine Genel Bakış;

Okul öncesi kademe,3-6 yaş dönemini kapsamaktadır. Bu dönem,  çocuklar girişimcilik özelliklerini ve özdenetim becerilerini kazandıkları, özgüvenlerini ve sosyal becerilerini geliştirdikleri, benliklerini tanıyıp kabul ettikleri, kendi cinsiyetlerini keşfettikleri kritik bir evredir. Lider Okulları rehberlik ve psikolojik danışma birimi olarak öğrencilerimizin tüm bu gelişim özelliklerini dikkate alarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu bağlamda öğrencilerle değerler eğitimi çalışmakta, düzenli rehberlik dersleri, grupla rehberlik, drama çalışmaları ve bireysel görüşmeler yapmaktayız. Öğrencileri eğitmenin en temel yolu onları yakından tanımaktır. Bu amaç doğrultusunda yoğun olarak sınıf içi gözlem ve öğretmen görüşmeleri yapmakta ve yaş düzeylerine uygun ölçekler uygulamaktayız.  Aynı zamanda onların ilkokula hazırlık düzeylerini saptamakta ve bu süreçte zenginleştirilmiş faaliyetlerle gerekli sosyal becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktayız.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimine Genel Bakış;

    Lider Okulları rehberlik ve psikolojik danışma birimi olarak, öğrenci merkezli ve gelişimsel bir rehberlik anlayışı ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu çalışmaların, bir taraftan öğrencilerimizin gelişim özelliklerine, diğer taraftan bilimsel geçerlilik ve etik ilkelere uygun olmasına özen göstermekteyiz.  Eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal kapsamda bireysel ve grupla rehberlik faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz. Bu konu alanlarının tüm kademelerde süreklilik içinde çalışılmasını sağlamaktayız. Lider Okulları rehberlik ve psikolojik danışma birimi olarak nihai hedefimiz, öğrencilerimizin kendini gerçekleştiren, yaşam kalitesini geliştiren,  kendi ilgi ve yeteneklerinin farkında olan, kendisiyle barışık ve topluma katkı sağlayabilen bireyler olmaları yolunda onlara destek olmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda yıl içerisinde öğrencinin gelişiminde rol oynayan aile, öğretmenler,  idare, arkadaş çevresi gibi tüm ilgililerle işbirliği kurmakta ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktayız.