Mind Map Activities

İngilizce dersinde 3 Toprak ve 3 Ağaç sınıflarımızla aktif öğrenmenin gerçekleşmesi adına zihin haritası çalışması yapılarak öğrencilerimiz kendilerini tanıttılar.

The students in 3 Toprak and 3 Ağaç classes introduced themselves with mind map activities in order to realize active learning.