KÜTÜPHANE

Okul kütüphanemiz, öğrencilerimizin bilgiden düşünceye olan yolculuklarında kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerinde ana unsurlar olan okuma, sorgulama, araştırma, düşünme, hayal becerilerinin ve yaratıcılıklarının olgunlaştığı fiziksel mekânımızdır.

Okul kütüphaneleri, öğrencilerin sorumlu vatandaşlar olmalarını sağlarken onları yaşam boyu öğrenme becerisiyle donatır ve hayal güçlerini geliştirir.

Okul kütüphanemiz, öğretmen ve öğrencilerin kaynaklara, etkinliklere ve hizmetlere erişimini sağlayacak öğrenme ortamı olarak varlığını sürdürür.  Entelektüel içerik, bilgi okuryazarlığı, kültürel ve sosyal gelişimi sağlayacak bireysel, küçük ve büyük grup çalışmaları fırsatını tanır. Okul müfredatını destekler, yayar ve bireyselleştirir.