Koordinatörlüklerimiz | | Lider Eğitim Kurumları

Koordinatörlüklerimiz

Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Mdr Yard. Birim Koordinatörü: Hüseyin ER (Dahili 1104)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Koordinatörlüğü

Birim Koordinatörü: Yılmaz ALKAYA (Dahili 1201)

Öğrenci İşleri ve Personel Koordinatörlüğü

Mdr Yard. Birim Koordinatörü: Sibel GÜLEL (Dahili 1003)

Yabancı Dil Koordinatörlüğü

Birim Koordinatörü: Nurperi OKUR

Yemek Servis ve Teknik İşler Koordinatörlüğü

Mdr Yard. Birim Koordinatörü: Hüseyin Kuşaksız (Dahili 1101)

Okul Öncesi Koordinatörlüğü

Birim Koordinatörü: Serpil OLGUN (Dahili 1007)

İlkokul Koordinatörlüğü

Birim Koordinatörü: Gazi KARABULUT (Dahili 1201)

Spor Koordinatörlüğü

Birim Koordinatörü: Edip Kar (Dahili 2111)