Piyano | | Lider Eğitim Kurumları

Piyano

Alınacak piyano eğitimi bireyin el göz koordinasyonunu, odaklanma ve kişinin konsantrasyon süresini, doğru okuma alışkanlığını, sol beyin fonksiyonları üzerinde büyük etkisi ile bireyin Matematik Fen gibi derslerde başarılı olmasını sağlar. Özellikle küçük yaşlardan itibaren düzenli alınan piyano eğitimleri çocukların hayatlarını daha disiplinli ve düzenli olarak kurgulamalarına yardımcı oluyor sebebi olarak her ders tekrarında somut olarak ilerlediklerini görmeleri onlara hayatta çalışmanın ve tekrarların önemini farkettirir. En önemlisi kendilerini gerçekleştirmeleri mutlulukları için kaçınılmazdır.

Müziğin Tanımı: Duyguları ya da imgeleri anlatmak için sesleri melodi, armoni, polifoni gibi biçimlerde düzenleme sanatı; bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan yapıtların okunması ya da çalınması.