Ölçme ve Değerlendirme | | Lider Eğitim Kurumları

Ölçme ve Değerlendirme

  • Ölçme ve değerlendirme, öğrencinin eğitim öğretim süreçlerindeki performansıyla ilgili bilgilerin derlenerek analiz edilmesidir. Ölçme değerlendirme süreçlerinde değişik aşamalarda öğrencilerin neleri bildikleri, anladıkları, yapabildikleri ve hissettikleri belirlenmeye çalışılır. Eğitim ve öğretim sürecinin en temel unsurlarından biri olan ölçme ve değerlendirme, belirlenen eğitim hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığına karar vermede kullanılır.
  • 3 ve 4. Sınıflarımız için uygulanan sınavlar ve değerlendirmeleri Çözüm Alanında incelenir. Öğretmenler, veliler ve öğrenciler bu konuda bilgilendirilir.
  • K12 otomasyon sistemi ile öğrencinin girmiş olduğu sınavlar, yapılan ödevler, günlük aktiviteler velilere iletilir.
  • Farklı zamanlarda uygulanan atölye çalışmaları ile öğrencilerin soru çözme becerilerinin, aktif dinleme ve not alma tekniklerinin, sınav analiz etme yeteneklerinin artırılması sağlanır