Akıl Yürütme ve Zeka Oyunları

İLKOKUL AKIL VE ZEKA OYUNLARI DERSİ

Akıl ve zeka oyunları okul öncesi dönemden başlamak üzere ilkokul ortaokul ve hatta lisede öğrencinin çok yönde becerilerini geliştirebilen, eğitirken aynı zamanda da eğlendiren bir aktivitedir. Bu sebeple gelişmiş ülkelerdeki eğitim kurumları zeka oyunlarını eğitim sistemlerine entegre ettiklerinden “edutainment” kavramı ortaya çıkmıştır. (Education= eğitim kelimesinden edu ; entertainment= eğlence kelimesinde tainment alınarak türetilmiş İngilizce kökenli yeni bir terim)

Lider okullarında öğrencilerimiz her yaşa yönelik hazırlanmış olan sayısız akıl ve zeka oyunu etkinliğiyle eğlenirken farkında olmadan öğrenir ve öğrenmenin ötesinde kazanımlar elde eder. Bu kazanımlar

. akıl yürütme

. karar verme

. problem çözebilme

. konsantrasyon süresinin artması

. okuduğunu anlama

. anladığını uygulama

. sorunlarla başa çıkma

. Yenilgi karşısında pes etmeme

. Yaratıcı düşünmede gelişme

. Motor becerilerin gelişimi

. 3 boyutlu görebilme

. Görünmeyeni gözünde canlandırabilme

. Eleştirel düşünebilme

. Stratejik düşünme

. Sebep-sonuç ilişkisini doğru kurma

. Planlı hareket edebilme

. Hızlı düşünme ve karar verme

. Durumlar karşısında farklı yollar geliştirebilme

. Analitik düşünme

. Ekip çalışmasına uyum sağlama

. Sosyal başarının artması

Burada belirtilen bu kazanımlardan her biri birden fazla oyun tarafından sağlanabildiği gibi bir oyunla birden fazla kazanımın sağlanması da mümkündür.

Zeka oyunları ezbere dayalı değildir ve öğrenci için eğlenceli olmasının bir sebebi de çok çeşitli olup değişken zorluk seviyelerinde olmasıdır. Böylelikle öğrenciler her yaş aralığında akıl ve zeka oyunlarını oynayabilir ve zevk alabilir.

Okul öncesi dönemde zeka oyunları daha renkli ve şekillidir. Görsel algı, hafıza, kavram gelişimi, dil gelişimi, sözcüklerin doğru söylenebilmesi, işitsel algı ve motor becerileri geliştirmeye yöneliktir.

Çocuk hem oynar hem sosyalleşir hem de öğrenir.

1 ve 2. Sınıfta oyunlar okul öncesi döneme göre değişiklik gösterir. Düşünme, karar verme, hızlı karar verme, hızlı uygulama ve daha gelişmiş görsel algı gerektirir.

3 ve 4. Sınıfta öğrencilerimiz önceki yıllara oranla matematiksel düşünme ve işlem becerileri dahil olmaya başlarken önceden kazanılan becerilerin geliştirilmesine yönelik yeni oyunlarla da tanışır.

Lider okullarında ilkokul öğrencilerimiz akıl ve zeka oyunlarıyla  eğlenip öğrenirken aynı zamanda  lise giriş sınavlarında başarılı olmak için gereken donanıma da sahip olurlar.