Güçlü Akademik Çocuk

“Güçlü Akademik Çocuk ”
anlayışı sınıflarımızda ve okulumuzun her noktasında yaşayarak devam ediyor.
3-4 Şubat’ta tüm branşlar bazında birinci dönemin kazanım odaklı ders tekrarlarını yaparak ikinci döneme hazır olarak başlıyoruz.