Ödevsiz Akademi | | Lider Eğitim Kurumları

Ödevsiz Akademi

  • Ödevler hiç şüphesiz eğitim-öğretim sürecinin destekleyici uygulamalarının başında gelmektedir. Öğrenilen bilgilerin kalıcı olması açısından önemlidir.
  • Verimli bir ödev alışkanlığı kazanan bireyler Tam Öğrenme modeline uygun olarak öğrendiklerin bilgileri uygulamaya koymak konusunda daha başarılı olmaktadır.
  • Okulumuzda hafta içerisinde 8. sınıflarımız hariç diğer tüm grup öğrencilerimiz için gün sonunda o günkü kazanımları pekiştiren ödevler verilmektedir. Hafta sonu ise haftalık hazırlanan ödev föyleri öğrencilerimize verilmektedir.