Akademik Atölye | | Lider Eğitim Kurumları

Akademik Atölye

7 ve 8. Sınıf öğrencilerimizi kapsayan bir çalışmadır. Ek dersler, deneme sınavları, rehberlik – ölçme ve değerlendirme – veli görüşmeleri, sınav değerlendirmelerini çalışmalarıdır. Hedef; öğrencimizin akademik dönem içerisinde karşılaşabileceği sorunların çözüm merkezidir.