Aktif Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | | Lider Eğitim Kurumları

Aktif Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Temelinde sosyal etkileşim olan, çocuğun ihtiyaçlarına cevap verebilen, zihinsel yeteneklerini kullanmasını sağlayan, işbirliği becerilerini ön plana çıkaran, kendi öğrenmesi ile ilgili kararlar almasına olanak veren bir sistemdir.

Oyun, eğlenme ve çeşitli materyal öğelerinin olduğu, çocukların merak duygusuna cevap veren, keşfederek öğrenmenin gerçekleştiği işlerle, aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılır. Bu uygulamalar, çocukların ilişki kurma ihtiyaçlarını birbiriyle kurdukları sosyal etkileşim yoluyla giderek öğrenme enerjilerini öğrenme etkinliklerine etkin bir şekilde eklemelerine neden olur.