Mathazone Matematik Programı | | Lider Eğitim Kurumları

Mathazone Matematik Programı

MATHAZONE MATEMATİK PROGRAMI, matematiği yalnızca bir dizi hesaplama değil, bir düşünce biçimi olarak tanımlamayı amaçlamaktadır. Teknolojinin geliştirilmesiyle, özellikle bilgi teknolojisi, zaman daha spesifik hale geldi. Daha hızlı düşünmemiz, durumu analiz etmeniz, doğru verileri almamız ve çok verimli bir şekilde çözümler bulmamız gerekiyor. Değişen dünyada güncel gelişmeleri takip etmek için çocukların bu matematik becerilerine ihtiyacı vardır. Bu düşünce metodu hesaplama yeteneğinden daha önemlidir.

Lider okul öncesinde bir düşünce biçimi olarak Mathazone Matematiği şu şekilde uygulanır;

- Çocuğa matematik dilini öğretmek,

- Analitik düşünme becerileri geliştirmek,

- Yaşam boyu matematik eğitiminin temelini oluşturan matematiğin temel kavramlarını tanıtmak,

Bir insan, o kültürün dilini bilmeden bir kültür hakkında derin bir anlayışa sahip olamaz. Benzer şekilde, matematik dilini bilmeden matematik dünyasını anlamak ve başarılı olmak mümkün değildir. MATHAZONE MATEMATİK PROGRAMI, çocukların kelime hazinesini daha kolay öğrenebildiği ve unutmaları daha az olan bir çağda çocuklara matematik dilini öğretir.