Değerler Eğitimi Atölyesi

Okul öncesi dönem çocuklarda değerlere ilişkin bilgilerin temellerinin atıldığı ilk dönemdir. Değerler temelde değişmez özellikler içerir fakat yaşanılan çevre kültürel özellikler, eğitim ve deneyimler gibi pek çok faktöre göre bireysel farklılıklar gösterebilir. Değerlere ilişkin ilk bilgiler erken dönemlerde kazanılmaya başlar ve bu süreç kişiliğin oluştuğu son dönemlere kadar devam eder.

Çocukların doğruları öğrenmesi gerekir ve hangi davranışların başka insanlar tarafından kabul edilebilir olduğunu öğrenmede yardıma ihtiyaçları vardır. Eğitimin hedeflerinden biri de değer yaratmak, değerlerini davranışa dönüştürebilen bireyler yetiştirmektir. Bu nedenle eğitim sistemimizde ‘‘değerler eğitimi’’ yer almaktadır. 4-6 yaş arası öğrencilerimize yönelik bu programda sevgi, saygı, iş birliği, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük gibi temel değerler ele alınmaktadır.

Her değer; eğitim programının içinde oyun, şarkı, öykü, sohbet, resimleme çalışmaları gibi eğlenceli etkinliklerle verilmektedir. Amacımız çocukların akademik gelişimleri sırasında ‘‘temel değerleri’’ de tanımaları, soyut olan bu kavramları anlamlı deneyimler ile somutlaştırıp farkındalık kazanmalarıdır.