Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anlayışımız | | Lider Eğitim Kurumları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anlayışımız

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  hizmetleri, günümüz eğitim anlayışının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu duruma uygun olarak, lider okullarının rehberlik anlayışı evrensel ilke ve amaçlara uygun olarak yapılandırılmıştır. Öğrencilerin öğretim faaliyetlerinden fiziksel, duygusal, sosyal yönleriyle üst düzey bir biçimde yararlanabilmelerini amaçlayan ve her yönüyle tam olarak geliştirmeleri için uygun ortam hazırlayan hizmetlerdir.

Lider okulları "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi”nin temel amaçları;

-Kendini tanıyan, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olan,

-Olanaklarını fark edebilen,

-Bu olanaklar arasından özerk seçimler yapan ve kararlar alan,

-Sosyal yaşama ve çevreye uyum sağlayabilen,

-Potansiyelini gerçekleştirebilen bireyler yetişmesine katkı sağlamaktır.

Lider okulları, değişen ve gelişen çağa uygun olarak gelişimsel rehberlik modeli ile çalışmaktadır. Öz tanımıyla gelişimsel rehberlik yaklaşımı, bireyin gelişimsel ihtiyaçlarını ön plana alır ve rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması gerektiğini savunur. Böylece kendini gerçekleştirmenin de ötesinde, bireylerin yaşam kalitesini geliştirmeyi hedefler.