Ölçme ve Değerlendirme | | Lider Eğitim Kurumları

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme, belli varlıkların veya olayların çeşitli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip, gözlem sonuçlarının sayısal sembollerle ifade edilmesidir.

Değerlendirme, ölçme sonuçlarını uygun ölçütlerle karşılaştırmak yoluyla bazı değer yargılarına ulaşmaktır. Değerlendirme sürecindeki en önemli öğe ölçüttür; çünkü hem ölçme sonuçlarının kendi başlarına fazla bir anlamı yoktur hem de kullanılan ölçüte göre değer yargısı ve dolayısıyla karar değişecektir.

 

Ölçme ve değerlendirme, öğrencinin eğitim öğretim süreçlerindeki performansıyla ilgili bilgilerin derlenerek analiz edilmesidir. Ölçme değerlendirme süreçlerinde değişik  aşamalarda öğrencilerin neleri bildikleri, anladıkları, yapabildikleri ve hissettikleribelirlenmeye çalışılır. Eğitim ve öğretim sürecinin en temel unsurlarından biri olan ölçme ve değerlendirme, belirlenen eğitim hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığına karar vermede kullanılır.

Ölçme-değerlendirme biriminin temel hedefleri nelerdir?

·        Öğretme-öğrenme sürecini daha belirlenebilir ve izlenebilir hale getirmek

·        Sürecin paydaşları olan veli, öğretmen, okul idaresi, rehberlik bölümünü daha somut verilerle bilgilendirmek.

·        Alınacak tedbirler için ilgili birimleri bilgilendirmek.

·        Eğitim-öğretim sürecinde öğrencinin güçlü-zayıf yönlerini fark etmesine yardımcı olmak.

·        Öğrencinin mevcut potansiyelinin artırılması için yönlendirme yapmak.

·        Öğretme-öğrenme sürecinin verimliliğinin ölçülmesini sağlamak.

·        Öğretmen niteliğinin ve nosyonunun gelişimine katkıda bulunmak.

·        Sürecin izlenebilmesi için otomasyon programının etkinliğini artırmak.

·        Öğrencilerin mesleki yönelim ve gelişimlerini raporlamak.

 

Ölçme-değerlendirme neyi/neleri amaçlar?

·        Eğitim öğretim süreçleri planlanırken öğrenci grubunun çok iyi tanınması gerekir. Bu amaçla öğrencilerin hazır bulunuşluklarının belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması

·        Yürütülen eğitim öğretim sürecindeki öğrenme eksiklik ve güçlüklerinin belirlenmesi uygun çalışmaların planlanması,

·        Sürecin sonunda bir bütün olarak tüm öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi ve sürecin etkililiği konusunda analizler yapılması, kitlesel başarı

·        Düzenlenen eğitim öğretim süreçlerinin sürecinin tam öğrenme etkinliklerine, gruba ve öğrenciye uygun hale getirilmesi,

·        Eğitim öğretim sürecinin sonunda öğrenme düzeylerinin belirlenmesi ve yorumlanması,

·        Ulusal sınav çalışmaları kapsamında deneme uygulamaları yaparak, uygulama sonuçlarının ilgili birimlerle paylaşılması,

·        Eğitim- öğretimi geliştirmek, her öğrenciyi sahip olduğu nitelikler kapsamında en üst seviyeye taşımasına yardımcı olmak amacıyla bilgi toplayarak eğitimin paydaşlarına etkili geri bildirimler verilmesi

 Lider Eğitim Kurumları Ölçme Değerlendirme Biriminin amaçları arasında yer almaktadır.

Bilgilendirme Çalışmaları İçerik

  • Öğrenci ve velilere birer şifre vererek sınav sonuçları, öğretmen-rehberlik notlarının olduğu bir otomasyon programına girmelerini sağlamak
  • Yapılan deneme ve değerlendirmelerin veli – öğretmen - idare ile paylaşılması
  • Haftalık zümre – idare toplantıları ile sınıflar/öğrenciler hakkındaki gelişmelerin öğretmenlere iletilmesi
  • Sınıf-sınıf planlama yaparak her dönem en az iki defa olmak üzere veli bilgilendirme toplantıları organize etmek ve gerekli sunumları hazırlamak