Akademik Gelişimi Güçlü Çocuk

Lider okulları olarak, “Akademik Gelişimi Güçlü Çocuk” yetiştirme hedefiyle ilkokul 3. ve 4. sınıflarımıza ölçme değerlendirme birimimiz tarafından 3. sınıflara 4 adet 4. sınıflara 6 adet olmak üzere eğitim seminerleri düzenledik
Programın amacı, çocuklarımızın ortaokul yolculuğuna temel deneme, test tekniği, okuduğunu anlama, etkin dinleme becerisini kazanmış olarak başlamalarını sağlamaktır.
Bu temel başlıklarla, konusunda donanımlı bireyler yetiştirmeyi ve liselere hazırlık sürecine
başlamadan önce bu becerileri kazanıp liselere girişte yapılacak olan gerçek sınavda tüm bu
becerileri doğru şekilde kullanabilme yetisine sahip olmalarını hedefliyoruz.